Ochrana osobních údajů

Zákon o ochraně osobních údajů

Pokud je v rámci nabídky produktů a služeb prostřednictvím Internetu dána možnost zadat některé osobní či firemní údaje (jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa), je jejich zadání zcela dobrovolné. Objednání a platbu služeb lze – pokud je to přípustné a technicky možné – provést i bez zadání těchto údajů, resp. po zadání anonymizovaných nebo pseudonymních údajů. Využití údajů, uvedených v sekci Impressum nebo srovnatelných, zveřejněných kontaktních údajů (např. poštovní adresa, telefonní a faxové číslo nebo e-mailová adresa) třetími subjekty za účelem zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není dovoleno. Upozorňujeme, že proti subjektům, které v rozporu s tímto zákazem rozesílají tzv. spam, mohou být podniknuty právní kroky.

Cookie Politika

Co je Cookie?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vytvářeny webovou stránkou a obsahují určitá data. Tyto soubory mohou být ukládány do počítače koncového uživatele s cílem umožnit tomuto uživateli přístup k určitým funkcím webové stránky. Dočasné Cookies jsou v počítači uloženy jen na přechodnou dobu, po kterou se návštěvník pohybuje na daných webových stránkách. Tyto Cookies jsou automaticky vymazány ve chvíli, kdy uživatel zavře internetový prohlížeč, nebo po uplynutí stanovené doby (tzn. do skončení relace). Permanentní Cookies zůstanou v počítači uživatele, dokud je uživatel nesmaže.

Jak mohu Cookies odmítnout nebo smazat?
Soubory Cookie v zásadě nepoužíváme ke sběru osobních informací o návštěvnících webu. Přejete-li si Cookies zablokovat nebo smazat, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče – podrobnější informace naleznete v nápovědě ke svému prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že většina prohlížečů Cookies automaticky akceptuje. Pokud si tedy přejete využívání Cookies zabránit, budete pravděpodobně muset ukládání Cookies sami zablokovat nebo Cookies ze svého počítače vymazat. Podrobnější informace o použití Cookies v prohlížečích mobilních telefonů a o možnostech tyto Cookies odmítnout nebo vymazat naleznete v uživatelské příručce ke svému mobilnímu telefonu. Mějte prosím na paměti, že pokud Cookies odmítnete, budete sice moci i nadále navštěvovat naše webové stránky, ale některé jejich funkce nemusí pracovat správně.

Pro více informací o souborech Cookie, včetně informací o nastavení, organizaci, blokování nebo smazání Cookies, naleznete na www.allaboutcookies.org. Internetová stránka www.allaboutcookies.org nabízí podrobný návod, jak provést nastavení nebo vymazat soubory Cookie v závislosti na typu prohlížeče, který používáte.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zpracování veškerých osobních údajů ve firmě je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení GDPR“.

Osobní údaje používáme a zpracováváme u níže uvedených skupinách :

  1. osobní údaje uchazečů o zaměstnání
  2. osobní údaje kmenových zaměstnanců
  3. osobní údaje studentů – v rámci praktické výuky
  4. osobní údaje fyzických osob – obchodních partnerů (dodavatelé/zákazníci)
  5. osobní údaje kontaktních osob – tj. fyzických osob určených obchodními partnery (dodavateli/odběrateli) zaměstnavatele jako kontaktní osoby
  6. osobní údaje společníků – fyzických osob
  7. osobní údaje v podobě záznamů z kamerového systému